Památky v obci

Památky v obci

 

Kaplička sv. Josefa

Po pravé straně silnice z Dolní Branné do Vrchlabí na malém vršku stojí stará kaplička zasvěcená sv. Josefu. Není přesně známo, kdy byla postavena, ale často se uvádí rok 1294. Práh kapličky je 464 m nad mořem.

Nynější stavba pochází z druhé poloviny 19. století. Podle místní pověsti měl původně na jejím místě stát kostel, ale připravený materiál ke stavbě byl několikrát, vždy v noci, přemístěn do středu obce. 10. května 1881 bylo u kapličky zasazeno 5 lip, pravděpodobně na počest zásnub korunního prince Rudolfa. Jiná verze nám vykládá, že na pahorku, kde dnes stojí kaplička, je navršena mohyla těly pruských vojáků, zde pochovaných během prusko-rakouské války.

Zatím poslední oprava se uskutečnila v 60. a 70. letech minulého století. Jednalo se opravu střechy, zdiva a vsazení oken a mříží. Na to navázalo vybudování urnového hřbitova v prostoru pod kapličkou.

 

Kostel sv Jiří

Ve středu obce stojí kostel sv. Jiří.V roce 1398 zde nechala vystavět Eusebia z Valdštejna dřevěný kostel. V husitských válkách byl kostel zničen. Později, v r. 1490, majitel vesnice Jiří z Valdštejna tady postavil nový kostel, tentokrát kamenný a se zvonicí. V roce 1857 se začalo s přestavbou starého kostela a 21. září téhož roku byl položen základ ke stavbě dnešního kostela, který byl 2. října 1860 vysvěcen. Jeho práh je 436 m nad hladinou moře.

Uvnitř kostela na pravé zdi je bílá mramorová deska se čtyřmi dětskými postavičkami a Kristem na kříži, s českým nápisem: „V r. 1597 před tímto oltářem mrtvá těla synů a dcer pana Johanna Blediny, úředníka štěpanického panství, v tichu očekávají příchod Pána.“

Na vnějším zdivu kostela byly dva náhrobní kameny z pískovce, které nesou již velmi málo čitelné nápisy: „Vím, že můj Spasitel žije a že já v poslední den ze země opět vstanu. Budu také oděn svou kůží a ve svém těle uzřím Boha svého, kterého já sám uzřím a moje oči budou naň hleděti a nikdo jiný! Tuto naději chovám ve svém srdci. Toto tělo odpočívá v Pánu …….“(další není čitelné). Druhý z náhrobků prozrazuje, že: „ Léta Páně 1606 dne 26. dubna zemřel vysoce urozený pán Jan Bledina ……….“

Zatím poslední větší oprava kostela proběhla v letech 1969-1970.

 

Zvon

V kostele se nachází druhý nejstarší zvon v diecézi, o němž víme, že byl odlit roku 1499 s českým nápisem: „Tento zwon slit gest licczsti letha bozieho tisicieho cztirsteho dewadesateho dewateho panu bohu vssemohucimu a swatymu Girzi.“

Zvon má hmotnost 260 kg a průměr 73,5 cm. 16. srpna 1983 byl prohlédnut znalcem a ten o něm napsal: je to zvon velmi cenný s kvalitním akustickým odrazem. Nedal svolení k elektrifikaci pohonu zvonu, v zájmu zachování památky navrhl následující úpravy: překovat srdce zvonu, upevnit závěsy a táhla, vyměnit ložiska za válečková. 

 


Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: